Spring naar inhoud
  • Open dag NDB


    Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch?


Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief!

Home Achtergrondinformatie

Nieuwe Dordtse Biesbosch

De nieuwe Dordtse Biesbosch wordt gerealiseerd om drie doelen te bereiken

  • een nieuwe natuurverbinding
  • uitbreiding van recreatiemogelijkheden
  • verbetering van de waterkwaliteit (en waterberging)

Natuurverbinding
Voor de natuur wordt een robuuste, natte verbinding aangelegd tussen de Dordtse Biesbosch in het westen en de Sliedrechtse Biesbosch in het oosten. De natuur komt dichter naar de stad in een ecologische zone van ruim 200 hectare. Waterrijke delen wisselen droge stukken af waardoor een afwisselend natuurgebied van grasland, moeras en water ontstaat.


Recreatie
De recreatieve verbindingen in de Noorderdiepzone worden een onderdeel van het grotere recreatieve netwerk van Dordrecht. In het gebied komt een netwerk van wandel- fiets- en ruiterpaden. De recreatieve inrichting is intensiever in de richting van Hania’s polder en rond de hevel bij de Oosthaven. De dicht tegen de stadsrand gelegen Hania’s polder krijgt een intensief netwerk van wandel- en ruiterpaden wat aansluit op de Elzen. De hevel wordt een markant punt aan de dijk met weids uitzicht en krijgt een educatieve functie.

Water
Een goed watersysteem is een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Hiermee houden we droge voeten en krijgen we schoner water binnen de dijken op het Eiland van Dordrecht. Waterschap Hollandse Delta is beheerder van het watersysteem. Door de ingrepen verbetert de waterkwaliteit en neemt de bufferfunctie (waterberging) fors toe.

 

In deze bijlage leest u de PDF-bestandmeest gestelde vragen (106 kB).

Partners Nieuwe Dordtse Biesbosch


Colofon

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch? neem dan contact op met Henk Bronkhorst, telefoon (078) 770 53 60.

E: ndb@dordrecht.nl

 

Nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan via deze link.

 

Postadres

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek
Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht