Afbeelding Nieuwsbrief Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nummer 29, 30 mei 2017
 Nieuwe Dordtse Biesbosch, mei 2017Dagrecreatieterrein volop in uitvoering, startsein werkzaamheden Nieuwe Dordtse Biesbosch, start aanleg Hevel en een interview met Tony Bruys (bewoner Zuidendijk). Deze en meer onderwerpen in de 29ste editie van de nieuwsbrief van de Nieuwe Dordtse Biesbosch van deze maand.
Dagrecreatieterrein volop in uitvoering


Feestelijk moment in de Noorderdiepzone


Functie waterberging Kop van ‘t Land


Op 8 mei is gestart met de aanleg van het Dagrecreatieterrein. Hier worden de bestaande watergangen verbreed, waardoor meer oppervlaktewaterberging ontstaat. Lees meer


Op 10 mei is op een feestelijke manier stilgestaan bij de aanleg van de Noorderdiepzone. De bijeenkomst vond plaats bij de bouwkeet van aannemer Lees meer...


De Kop van 't Land is inmiddels uitgevoerd, ingezaaid en in beheer bij Staatsbosbeheer. Het is een gesloten natuurgebied en daarom niet toegankelijk voor bezoekers.  Lees meer....
 Nieuwe Dordtse Biesbosch: Een nieuwe en grote achtertuin voor alle Dordtenaren!


Nieuwe Dordtse Biesbosch vefilmd


Hevel


Vlog boswachter Thomas


Documentairemaakster Evelyn Jansen is vaak met haar camera in het gebied te vinden. Lees meer

Onlangs is gestart met de voorbereidingen voor de hevel bij de Oosthaven. Lees meer


Misschien volgt u de leuke vlogs van boswachter Thomas van der Es al lang via  social media…Lees meer
  Interview Tony Bruys: Inwoner op de ZuidendijkTony BruysJe bent een Dordtse Doorpakker die erom bekend staat op een creatieve manier met afval om te gaan. Hoe lang doe je dat al? En waarom op deze manier?

Lees meer... 


Aanleg Hevel gestart


Werkbezoek college


Hele zomer nog genieten in de Elzen noord


De aanleg van een nieuw inlaatpunt (hevel) nabij de Oosthaven is een essentieel onderdeel om aan de doelstelling van het project (vernatting en ontwikkeling.. lees meer....


Op vrijdag 16 juni bracht het bijna voltallige college een werkbezoek aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Zij lieten zich rondleiden en bijpraten door... Lees meer...
In tegenstelling tot eerdere berichten is besloten de herinrichtingswerkzaamheden in de Elzen noord pas na de zomer uit te voeren. Lees meer...