Afbeelding Nieuwsbrief Nieuwe Dordtse Biesbosch
 Nieuwsbrief nummer 30, september 2017Hierbij de 30e nieuwsbrief over de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Zoals u ziet heeft de nieuwsbrief een nieuw uiterlijk gekregen. Dat hangt samen met de website die ook is opgefrist en voorzien van veel actueel beeldmateriaal. Veel leesplezier!


Werk Noorderdiepzone vordert gestaag


Overgroot deel watergangen dagrecreatieterrein gerealiseerd


Nut en noodzaak de hevel uitgelegd aan de hand van een informatiebord


Het werk in de Noorderdiepzone vordert gestaag. Door het mooie droge voorjaar heeft de Combinatie Nieuwe Dordtse Biesbosch voor de bouwvak al een groot deel van het grondwerk kunnen realiseren en zijn grote delen ingezaaid om onkruidgroei tegen te gaan en de gewenste beplanting te bevorderen.

Door de regenbuien van deze zomer schieten desondanks onkruiden als paddenstoelen uit de grond. Met een juist maairegime worden deze snelle groeiers weer ingedamd. Met name distels kunnen tot overlast voor de boeren leiden. De aannemerscombinatie is bezig met het aanleggen van stuwen en duikers en de laatste watergangen. Deze werkzaamheden voeren ze vanuit de oostelijke richting over het hele gebied naar de Oude Veerweg toe. Binnenkort gaat de aannemer starten met de aanleg van bruggen.

 

De gemeente Dordrecht en Waterschap Hollandse Delta zijn regelmatig in overleg met LTO en de Bond van Landpachters over de aan- en afvoer van water binnen en buiten het plangebied tijdens de uitvoering. De (tijdelijke) waterhuishouding wordt gemonitord en geborgd en zo nodig worden maatregelen getroffen.


Het overgrote deel van de watergangen in het dagrecreatieterrein is gerealiseerd. Na de bouwvak is de aannemer gestart met het verspreiden van de daaruit vrijgekomen grond over de aanliggende percelen en met het aanbrengen van de duikers. Half september zal de aannemer het fietspad en het parkeerterrein aanleggen. Daarna volgen nog enkele afrondende werkzaamheden en naar verwachting is het dagrecreatieterrein eind oktober afgerond.

Grootste deel natuurgebied ingezaaid

Om de nieuwe natuur een handje te helpen is het grootste deel van het natuur gebieden ingezaaid met een gevarieerd bermenmengsel. Dit wordt gedaan door de aannemer en door Drechtwerk Groen. Bij Drechtwerk werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo heeft dit groene project NDB ook een sociale component en we kunnen de ontwikkeling van de nieuwe natuur 'een beetje sturen', zodat de gewenste vegetatie ontstaat.


We zien niet alleen veel bedrijvigheid in de buurt van de Oosthaven, waar de nieuwe waterinlaat – de hevel – wordt gebouwd, maar ook veel belangstellenden. Wandelaars, fietsers en mensen die daar hun auto parkeren zijn nieuwsgierig naar de activiteiten. Hier wordt een belangrijk element gerealiseerd voor één van de doelstellingen van de NDB, namelijk: het verbeteren van de waterkwaliteit. En dat rechtvaardigt wat uitleg! Daarom komen er borden met uitleg over de nut en noodzaak van de hevel die hier wordt gebouwd. In de vorige nieuwsbrief (nummer 29) stonden wij al uitgebreid stil bij de functie van de hevel. Nu delen we dat ook met passanten ter plekke.


Nieuwe Dordtse Biesbosch in de krant

Op 4 augustus stond in het dagblad AD de Dordtenaar een leuk artikel over de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het artikel kun je hier lezen.
 Nieuwe Dordtse Biesbosch: Een nieuwe en grote achtertuin voor alle Dordtenaren!
Film Evelyn Jansen

Wat kun je straks in Nieuwe Dordtse Biesbosch zien, doen en beleven?


Filmpjes Evelyn maandelijks te zien bij RTVDordrecht


In de praktijk


Als de Nieuwe Dordtse Biesbosch in 2018 klaar is en wordt opgeleverd, zijn we in Dordrecht een mooi natuur- en recreatiegebied rijker! Bovendien is er dan een natuurlijke verbinding tussen de Brabantse en Sliedrechtse Biesbosch ontstaan. Goed voor de flora en fauna en ook voor de recreërende en natuur liefhebbende mens.

Om iedereen alvast een idee te geven wat er straks te doen, te zien en te beleven is, is een bord ontwikkeld met informatie over de toekomstige mogelijkheden in het gebied. Er komen 5 informatieborden verspreid in het gebied te staan.

Website Nieuwe Dordtse Biesbosch in nieuw jasje

De projectsite van de Nieuwe Dordtse Biesbosch heeft een facelift gekregen. De site is meer in lijn gebracht met de site van de gemeente. Ook het logo van de Nieuwe Dordtse Biesbosch is opgefrist.

Door veel zelfwerkzaamheid van de afdelingen Functioneel Beheer en Communicatie (beiden SCD) is dit ook nog eens zonder hoge kosten gerealiseerd. Mooi staaltje werk! Kijk maar eens op www.nieuwedordtsebiesbosch.nl.

Vlog boswachter Thomas

Misschien volgt u de leuke vlogs van boswachter Thomas van der Es al lang via  social media. Toch willen we u zijn laatste vlog niet onthouden. Bekijk hier zijn laatste vlog.
Thomas gaat iedere maand met een verslaggeefster van RTV Rijnmond op pad.Documentairemaakster Evelyn Jansen verfilmt in opdracht van de gemeente de metamorfose van de NDB. Inmiddels zijn er al vier korte films uitgekomen. Deze delen wij steeds via deze nieuwsbrief.

Vanaf 7 september zendt RTV Dordrecht de filmpjes uit op een donderdag in het programma Eilandleven, voor het RTV Dordrecht Nieuwsoverzicht. Dat wordt de hele dag herhaald. Uiteraard reiken wij de omroep elk nieuw filmpje aan. De circa 10 filmpjes zijn dus maandelijks te zien. Kijk voor de aankondiging op www.rtvdordrecht.nl


Druk bezochte avond stichting De Stad

Een kleine 200 mensen luisterden woensdagavond 30 augustus aandachtig naar de ontwikkelingen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Waar de stichting zich vooral bezighoudt met de architectuur van de stad, stond de avond nu in het teken van natuur. De foyer van DordtYart was bijna tot de nok gevuld!

Vijf sprekers hielden een inleiding vanuit nét een andere invalshoek. Zo passeerden de historie van het gebied, de doelstellingen van de NDB, de ontwerpkeuze en de te verwachte natuurontwikkeling.
Zaterdag 2 september volgt een fietsexcursie door het gebied zelf.
Na afloop mochten de aanwezigen de kakelverse kaart meenemen die laat zien wat er in de toekomst allemaal te zien en te beleven is. De kaart vond gretig aftrek.
Waterschappers uit alle delen van Nederland en van waterschap Hollandse Delta (WSHD) zelf verzamelden zich op 2 dagen in mei en juni in de bouwkeet van de aannemer Combinatie Nieuwe Dordtse Biesbosch aan de Oude Veerweg voor hun lesdag, georganiseerd door WSHD. Voor hun MBO opleiding stond ’s morgens de module 'inrichting en aanleg sloten en vaarten' op het programma. Locatie bij uitstek is het terrein van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Een directievoerder gaf de waterschappers uitleg over de werkzaamheden die zij momenteel uitvoeren. Daarna gingen zij het veld in met gastspreker Tjeerd Mali om de werkzaamheden van dichtbij te bekijken. Al lopende over het terrein werd de omvang van het werk goed in beeld gebracht. Problemen, hoogtes, stuwen, nieuw aangelegde of verbreedde watergangen en natuurvriendelijke oevers kwamen aan bod en werden al snel duidelijk voor de waterschappers.

Na afloop gingen ze met een schat aan informatie door naar de rioolwaterzuivering in Dordrecht voor het tweede deel van hun lesprogramma die dag.

Onderzoek naar explosieven

Omdat er veel grond verzet wordt, is vooraf onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven. Dit gebeurt nooit zonder reden. Er was een vermoeden dat er projectielen in de bodem konden zitten van de Tweede Wereldoorlog. Gelukkig zijn er uiteindelijk geen explosieven gevonden. Hetgeen wat met detectieapparatuur gevonden werd, bleek een heleboel oud ijzer. Gelukkig kunnen de machinisten van de graafmachines nu veilig verder graven.

Oproep: laat je afval niet slingeren!

Recreëren is leuk en doet een mens altijd goed. Daar hoort ook bij dat je wat lekkers eet of drinkt. Maar… laat je afval niet achteloos in de natuur slingeren. Gebruik de afvalbakken of neem je afval mee naar huis! Dat is wel zo goed voor de dieren en de natuur.