Afbeelding Nieuwsbrief Nieuwe Dordtse Biesbosch
 Nieuwsbrief nummer 31, oktober 2017Hierbij de 31e nieuwsbrief over de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Hierin leest u over de voortgang van de (deel) projecten, de aanleg van de stuwen in het gebied, de plaatsing van informatieborden in de hevel en het nieuwe filmpje van Evelyn Jansen en de nieuwe vlog van boswachter Thomas van Es. Veel leesplezier!

Stuwen krijgen vorm


Werkzaamheden in de Elzen Noord gestart


Dagrecreatieterrrein medio november opgeleverd


De aannemer Combinatie Nieuwe Dordtse Biesbosch is bezig met de aanleg van meerdere stuwen in het gebied. Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk (in de vorm van een stalen damwand in een watergang) met als doel peilverschillen in het gebied te kunnen regelen. Dat werkt door middel van een schuif of een klep in de stalen damwand. De constructie is vrijwel onzichtbaar; aan de buitenkant is er een leuning met een looprooster voor de bediening en het onderhoud. Sommige stuwen worden handmatig bediend door een medewerker van het waterschap. Dat zijn vooral stuwen op plekken waar weinig wisselingen in het waterpeil voorkomen. De veelgebruikte stuwen zijn automatisch. De automatische stuwen kunnen zelf waterstanden opnemen en bijsturen maar zijn ook op afstand te bedienen door het waterschap.


Er komen meer nieuwe stuwen ten opzichte van de huidige situatie om het toekomstig gewenste peilbeheer goed te kunnen regelen. Een peilbeheer dat complex is om de verschillende doelstellingen van het gebied optimaal te kunnen dienen.


Na de zomerperiode wordt het weer wat rustiger met bezoekers in de Elzen Noord en dat is het moment voor de aannemer om te beginnen met de werkzaamheden. De eerste stappen worden gezet in de week van 16 oktober. Dat zijn grondwerkzaamheden en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers. De aannemer start achter in de Elzen bij de dijk in de buurt van het gemaal Johannes Vis.


Voorlopig zijn er geen afsluitingen. Medio november wordt het fietspad tussen de Oude Veerweg, de Viersprong en de Louisa-en Cannemanspolder tijdelijk afgesloten voor ongeveer twee weken. Voor fietsers komen tijdig waarschuwingen dat de doorgang gestremd is en dat zij een andere route moeten kiezen. Begin december is het fietspad weer open.

Parkeren blijft mogelijk op beide parkeerplaatsen langs de Oude Veerweg. Er worden geen wandelpaden afgesloten.


De herinrichting van het dagrecreatieterrrein wordt medio november door de aannemer De Vries-Stolwijk opgeleverd. Dit is iets later dan gepland door het natte weer van afgelopen weken. Binnen het dagrecreatieterrein is een kleinschalige parkeervoorziening gerealiseerd ten zuiden van de kruising Zuidendijk/Provincialeweg, er is een fiets- en wandelverbinding aangelegd tussen de Zuidendijk en de Zeedijk die straks doorloopt in de Noorderdiepzone én er is 2,7 ha extra waterberging gecreëerd om de kans op wateroverlast ten tijde van hevige regenval te verkleinen.


Als er budget overblijft binnen het project Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt later beoordeeld hoe en op welke wijze het geld besteed kan worden in een verdere ontwikkeling van het dagrecreatieterrein.
 Nieuwe Dordtse Biesbosch: Een nieuwe en grote achtertuin voor alle Dordtenaren!


Bouw de hevel vordert gestaag


NDB in beeld vastgelegd, kijk de vijfde film van Evelyn!


Informatieborden geplaatst


De bouw van de hevel vordert gestaag! Inmiddels zijn de grote dikke buizen die het water uit de rivier 'hevelen' al weer bedekt met grond en dus aan het oog onttrokken. De grond bovenop die buizen is nog los van structuur.

Een dijk ontleent zijn stevigheid onder andere aan grond die door de wortels van het gras wordt vastgehouden. Omdat gras in het najaar slecht groeit, wordt de grond afgedekt met zeil, een metalen frame en met zakken ballast. Zo wordt in de winter voorkomen dat bij hevige regen de grond wegspoelt en de dijk (een belangrijke waterkering) verzwakt.Documentairemaakster Evelyn Jansen verfilmt in opdracht van de gemeente de metamorfose van de NDB. Inmiddels zijn er al vijfe korte films uitgekomen. Deze delen wij steeds via deze nieuwsbrief. Bekijk hier haar laatste filmpje.


Nieuwe Vlog boswachter Thomas

Misschien volgt u de leuke vlogs van boswachter Thomas van der Es al lang via social media. Toch willen we u zijn laatste vlog niet onthouden. Bekijk hier zijn laatste vlog.
Thomas gaat iedere maand met een verslaggeefster van RTV Rijnmond op pad.

In de vorige nieuwsbrief werd al aangekondigd dat er 2 borden bij de hevel komen die uitleg geven over de werking van de hevel. Inmiddels zijn borden geplaatst.

Ook zijn er 5 borden in het gebied geplaatst die weergeven wat er in de toekomst te doen is in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Deze borden staan er tijdelijk. Als het project wordt opgeleverd, komen er permanente borden.