Afbeelding Nieuwsbrief Nieuwe Dordtse Biesbosch
 Nieuwsbrief nummer 33, maart 2018Hierbij de 33ste nieuwsbrief over de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Hierin leest u onder andere over de asfaltering van de Van Elzelingenweg, de inrichting van de buffer zuid, het aanplanten van nieuwe bomen in het projectgebied en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten tussen de toekomstige beheerders. Ook vindt u hierin het achtste filmpje dat Evelyn Jansen over de NDB heeft gemaakt en de oproep van NLDelta Challenge om mee te doen aan de wedstrijd: 'Deel de Delta'. 
Samenwerkingsovereenkomsten beheer en onderhoud Nieuwe Dordtse Biesbosch ondertekend


Van Elzelingenweg open, Oude Veerweg afgesloten


Aanplant nieuwe bomen gestart


Op 15 maart hebben de toekomstige beheerders van de Nieuwe Dordtse Biesbosch de samenwerkingsovereenkomsten ondertekend. De ondertekenaars zijn Staatsbosbeheer, Parkschap Nationaal Park de Biesbosch, Waterschap Hollandse Delta en de gemeente Dordrecht. Met deze ondertekening bekrachtigden zij de toekomstige samenwerking in het beheer en onderhoud van het nieuwe natuur- en recreatiegebied. De ondertekening is met een feestelijk tintje ingeluid.

Deze week zijn de werkzaamheden gestart voor de asfaltering van de Van Elzelingenweg. Op 3 april 2018 wordt de weg opnieuw opengesteld voor het verkeer. Vanaf dat moment wordt de Oude Veerweg afgesloten voor een periode van ongeveer vijf weken. Dit is nodig om een duiker te vervangen die onder de Oude Veerweg doorloopt. In deze periode wordt het (landbouw) verkeer omgeleid.

Op 15 maart is gestart met de aanplant van de circa 400 nieuwe bomen in het projectgebied. Deze zijn nog klein. De bomen ontwikkelen zich de komende jaren in het plangebied en vormen de ruggengraat van de nieuwe natuur. De eerste bomen in de Noorderdiepzone zijn geplant door leerlingen van basisschool De Meridiaan in Sterrenburg. Zij deden dit in het kader van de Nationale Boomfeestdag. Hierbij waren de bestuurders van alle samenwerkingspartners aanwezig. De dag ervoor heeft Staatsbosbeheer ook al bomen geplant in de Elzen. Komende weken worden ook nog eens 117 langs de nieuwe Landbouwweg geplant.
 Met de realisatie van de Noorderdiepzone ontstaat een mooi gebied om te kunnen recreërenWerkzaamheden inrichting buffer zuid starten medio mei


Bewoners Wieldrechtsezeedijk pleiten voor rustiger gebruik van de dijk.


Nieuwe Dordtse Biesbosch in beeld


Medio mei 2018 starten de werkzaamheden voor de inrichting van de buffer zuid. Het gaat hierbij om het graven van een laagwatersloot en de aanleg van een natuurzone met wandelkade aan de zuidzijde van de Noorderdiepzone. De functie van deze bufferzone is erg belangrijk. Dit fungeert als het ware als buffer tussen het lage waterpeil van het blijvend landbouwgebied en het toekomstige hogere peil in het nieuwe natuur- en recreatiebied. De laagwatersloot krijgt hierbij hetzelfde (lagere) peil als het blijvend landbouwgebied. In deze bufferzone zijn van oudsher verontreinigingen aanwezig die door de rivieren in het gebied zijn afgezet. Deze verontreinigingen worden met deze herinrichting meteen ook afgedekt met schone grond (gesaneerd). Voor deze werkzaamheden dragen de medewerkers beschermende, witte kleding.Bewoners van de Wieldrechtsezeedijk pleiten al jaren voor een rustiger gebruik van de dijk. Met de komst van de nieuwe Landbouwweg ontstaat een aantal mogelijkheden om deze dijk te ontlasten van het zware (landbouw)verkeer. In overleg met bewoners worden de volgende maatregelen verder verkend:

• 3 borden plaatsen; "Verboden voor vrachtverkeer uitgezonderd aantoonbaar bestemmingsverkeer";

• Bord plaatsen bij kruising Wieldrechtsezeedijk/Oude Veerweg met verwijzing naar de Landbouwweg voor landbouwverkeer en vrachtverkeer zodat de Landbouwweg ook voor onbekenden goed te vinden is;

• Kruispunt Landbouwweg-Wieldrechtseszeedijk (bij spooroverweg) aanpassen zodat goed duidelijk is waar de Landbouwweg voor doorgaand verkeer loopt;

• Tevens op dit kruispunt haaientanden plaatsen;

• Er wordt gepleit om ook de Landbouwweg op te nemen in de strooiroute;

• Plaatsing reflectiepaaltjes of reflectiestrip aan het einde van de Zanddijk (Prinsenheuvel).

Verder is afgesproken om 1 jaar na opening van de landbouwweg samen met bewoners de situatie te evalueren.


Documentairemaakster Evelyn Jansen verfilmt in opdracht van de gemeente de metamorfose van de NDB. Inmiddels zijn er al acht korte films uitgekomen. Deze delen wij steeds via deze nieuwsbrief. Bekijk hier haar laatste filmpje.

NDB in de media!

Het is een megaproject en het kost miljoenen, maar de Nieuwe Dordtse Biesbosch begint zich al behoorlijk af te tekenen. Zo opende een artikel van RTV Dordrecht over de NDB op hun website op 11 januari 2018. In het artikel is ook een filmpje te zien waarin directievoerder van Nieuwe Dordtse Biesbosch Maarten de Bruin aan het woord komt. Lees hier het artikel


Afgelopen maand sloot Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een overeenkomst met natureOffice. Deze Duitse organisatie werkt aan realisatie van duurzame klimaatbescherming. Zij bemiddelen daarbij tevens tussen bedrijven en compensatieprojecten die bijdragen aan de reductie van CO2. De donaties gebruiken ze onder meer om klimaatbeschermingsprojecten in de Nieuwe Dordtse Biesbosch te financieren. Meer hierover in dit artikel op de website van Tuijtel (verschenen op 3 januari).
 Wedstrijd: NLDelta Challenge: 'Deel de Delta!' Om Nationaal Park NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken organiseren de initiatiefnemers van NLDelta een wedstrijd voor studenten en pas afgestudeerden. Wie heeft het beste vernieuwende idee, ontwerp of plan om mensen NLDelta te laten beleven? Voor de uitvoering van het winnende concept is € 40.000 beschikbaar.


Mooiste natuurgebied

Het gebied van Nationaal Park NLDelta strekt zich uit vanaf de kust voor de Haringvlietsluizen tot aan de Merwede bij Slot Loevestein (getijdengebied) en vanaf de molens van Kinderdijk tot de Zuiderwaterlinie. Eind 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet verkozen tot een van de vier 'Mooiste natuurgebieden van Nederland'. De verkiezing werd georganiseerd als onderdeel van het Programma Nationale Parken van de Rijksoverheid.


Challenge

In 2017 is een begin gemaakt met de uitvoering van de ambities van NLDelta. Om NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken in de samenleving wordt nu een wedstrijd georganiseerd voor studenten en net afgestudeerden. De wedstrijd, onder de noemer 'NLDelta Challenge: Deel de Delta', wordt georganiseerd door NLDelta (Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Droomfondsproject Haringvliet) in samenwerking met Delta Talent. De opgave voor de deelnemers is, om te komen met een vernieuwend idee, concept of plan, virtueel of tastbaar, op het web of met objecten, om de zichtbaarheid en beleving van NLDelta te verhogen. Het kernwoord hierbij is verbinding in de breedste zin van het woord.

 

Deelname

Deelname staat open voor studenten en recent afgestudeerden van alle studierichtingen: WO, HBO en MBO opleidingen, zowel individueel als in teams. Opleidingen op het gebied van stedenbouw, mode, geschiedenis, communicatie, media, journalistiek, waterbeheer, fotografie, ecologie, kunst, gaming, techniek, IT, theater enz. kunnen allemaal meedoen. Aanmelden kan via www.deeldedelta.nl. De inzendtermijn sluit op 4 juni 2018 om 17.00 uur.