Nieuwsbrief nummer 16

.       

        
        juli 2014

 

Wie maakt de mooiste foto?

Na de vakantieperiode is het mogelijk om mee te doen aan de fotowedstrijd waarbij uw foto's van de Nieuwe Dordtse Biesbosch op Facebook van de gemeente Dordrecht worden geplaatst.  Het is de bedoeling om een maand lang de foto's van het gebied te laten zien op Facebook, met in het najaar een tentoonstelling van de mooiste foto's in de hal van het Stadskantoor. De foto met de meeste likes wordt de winnaar.

Tongplaat

Zeearenden worden regelmatig waargenomen in de Tongplaat, een voormalige landbouwpolder in het zuiden van het Eiland van Dordrecht. Sinds mei 2012 is dit gebied onder invloed van het buitenwater gebracht, waardoor de waterstanden er behoorlijk kunnen wisselen. Er zijn jonge zeearenden gezien en als de jonge dieren zijn uitgevlogen dan laten die zich hopelijk op de Tongplaat regelmatig bekijken. Jonge zeearenden hebben een gevlekt verenkleed, een donkere pupil en donkere snavel. 

De Tongplaat is vrij te bezoeken. Er is een wandelroute en er zijn diverse observatiepunten waar de volwassen zeearenden vrijwel dagelijks worden gezien. De verwachting is dat binnenkort het hele zeearendgezin die kant op gaat en daar de rest van de zomer doorbrengt.

.

Gerealiseerde deelgebieden

In de Louisa- en Cannemanspolder, aan de westzijde van het gebied, zijn wandel- en fietspaden aangelegd. Ook zijn er fruitbomen geplant die door voorbijgangers geplukt mogen worden.

..

In het bos De Elzen is het Speelbos aangelegd, met o.a. een 90 meter lange wilgenhouten tunnel. Kinderen kunnen er ook naar hartenlust spelen met takken en water.

.

Verslag inloopavond Noorderdiepzone

.

Op 12 juni 2014 werden inwoners door de gemeente Dordrecht geïnformeerd over het concept definitieve ontwerp van het toekomstige natuur- en recreatiegebied de Noorderdiepzone, onderdeel van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Tijdens de avond gaf wethouder Bert van de Burgt een korte toelichting op het plan. De uitvoering wordt soberder dan aanvankelijk gepland, maar de doelen van het plan staan overeind.

Het project leidt tot verbetering van de waterkwaliteit, zowel in het gebied zelf als voor de landbouw in de polder en voor de stad. Daarnaast is er ruimte voor recreatie en natuur.

Wethouder Van de Burgt gaf aan dat het project ook mogelijkheden biedt om werkgelegenheid te geven aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En de Nieuwe Dordtse Biesbosch is ook een prachtig gebied voor natuureducatie.

Er werd een film vertoond waarin landschapsarchitect Harm Veenenbos het ontwerp van de Noorderdiepzone presenteerde. Deze film is te zien op www.nieuwedordtsebiesbosch.nl.
 


 


Uitgebreide nieuwsbrief in september

Na de zomervakantie periode verschijnt er een uitgebreidere nieuwsbrief met o.a. informatie over de stand van zaken van het definitief ontwerp Noorderdiepzone, de excursie die de nieuwe gemeenteraadsleden maken door de Nieuwe Dordtse Biesbosch en uitgebreide informatie over de fotowedstrijd op Facebook.