Nieuwsbrief nummer 18

.december 2014


Raadsleden op ontdekkingstocht

Ruim 20 gemeenteraadsleden hebben op een prachtige namiddag in september een werkbezoek gebracht aan de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Sommige bezochten de Nieuwe Dordtse Biesbosch al regelmatig in hun vrije tijd, maar voor anderen was het een openbaring. “Wat is het prachtig hier, en dat zo dicht bij de stad!"
De tocht begon met een presentatie in de Natuur- en Vogelwacht. Na het welkomstwoord van wethouder Bert van de Burgt gaf Dick Verheijen, directeur van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch een toelichting op de toekomst van het park. Hij vindt dat de Nieuwe Dordtse Biesbosch goed past in het Nationaal Park. “Alle ontwikkelingen zijn er op gericht om de stad en de regio met elkaar te verbinden.”

Natuurgebied de Tongplaat

Vervolgens nam landschapsarchitect Harm Veenenbos het gezelschap mee voor een bustocht door het gebied. De eerste tussenstop was de Tongplaat. Boswachter Theo Muusse vertelde over de totstandkoming van dit natuurgebied van Staatsbosbeheer.
Bij de Wieldrechtse Zeedijk vertelde Harm Veenenbos aan de hand van schetsen over de plannen met de Noorderdiepzone. Natuur en recreatie gaan hand in hand. Zo wordt bijvoorbeeld over de Zuidbuitenpoldersekade een fietspad aangelegd. Door het grootste deel van het gebied worden wandel- en struinpaden aangelegd.

De kwaliteit van het water verbetert aanzienlijk. .Er komt een hevel die het water uit de Nieuwe Merwede over de dijk de polder binnenlaat. Dit water komt terecht in een bezinkplas.

“Zowel de landbouwers als inwoners van de stad profiteren van het schone water,” aldus heemraad Bert Schelling van het waterschap. Op de terugweg via de Wantijdijk kregen de raadsleden een toelichting van het waterschap op de dijkversterkingen aan de Kop van ’t Land.

Leerlingen Da Vinci College maken kennis met Nieuwe Dordtse Biesbosch

Ieder schooljaar is er een introductiedag voor leerlingen van het Da Vinci college voor het VAVO (HAVO & VWO). Deze keer stond de dag in het teken van Aardrijkskunde en Biologie en bestond uit een excursie naar de Tongplaat en het Zuidplaatje, beide gelegen in het uiterste zuiden van het Eiland van Dordrecht.

Veel plezier tijdens excursie

Ongeveer 100 leerlingen en hun docenten kwamen op de fiets naar Hoeve Jong Dordrecht van de Stichting Natuur- en Vogelwacht Biesbosch, waar zij werden ontvangen met een lunch.
Het was een gekrioel van jongelui en fietsen op het erf, maar vanwege het bijzonder mooie weer zat de stemming er bij iedereen goed in. In de filmzaal van de Natuur- en Vogelwacht kregen de jongelui een voorbereidende presentatie over de Nieuwe Dordtse Biesbosch en met name over de Tongplaat.

Er zijn zeearenden gezien!

Daarna ging de fietstocht naar de eerste halteplaats: op de dijk van de Tongplaat waar iedereen vanaf de dijk de nieuwe natte natuur en de vele, vele vogels die daar door worden aangetrokken bekeken.
Er zat een aantal grote en kleine zilverreigers, er vloog een bruine kiekendief, er zwommen vele honderden verschillende soorten eenden en als klap op de vuurpijl vlogen er twee zeearenden vanuit een boom ver weg de polder in..
Ook werd er stil gestaan bij de ontstaansgeschiedenis van de Tongplaat en bij de nieuwe inrichting tot Biesboschnatuur. Tijdens de wandeling werden een aantal watermonsters genomen.
Daarna werd de fietstocht voortgezet naar de Zuidhaven, zodat van daaruit de polder het Zuidplaatje bezocht kon worden en na een flinke wandeling ook de Tongplaat. Op de Tongplaat kwam de groep samen bij de vogelobservatiehut waar ook nog een groepje Lepelaars te zien was.

Waterleven gedetermineerd

Na een afsluitend praatje over wat er verder nog aan natuurontwikkeling op het Eiland van Dordrecht te gebeuren staat, gingen de leerlingen in groepjes aan de slag om het waterleven te determineren en de bodemopbouw te analyseren.

Definitief ontwerp Noorderdiepzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft het definitief ontwerp vastgesteld voor de Noorderdiepzone en de Elzen Noord. In december 2014 wordt het voorstel aan de gemeenteraad aangeboden.

Waterkwaliteit

De waterkwaliteit op het eiland van Dordrecht wordt verbeterd, door de polder tussen Kop van ’t Land en het gemaal Johannes Vis doorspoelbaar te maken. Nu komt het water nog van één kant de polder in, straks kan het doorstromen. Door de aanleg van een nieuwe waterinlaat bij de Oosthaven komt water vanuit de Nieuwe Merwede, via een hevel over de dijk, de Noorderdiepzone binnen, waar het eerst in een bezinkplas komt. Dit schonere water voedt vervolgens zowel de natuur van de Noorderdiepzone als de blijvende landbouwpolders en de stad.

Recreatie

De Noorderdiepzone ligt dicht tegen de stad Dordrecht. Door de aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden wordt het gebied straks beter toegankelijk voor recreanten zodat zij kunnen genieten van de Biesbosch-natuur die in het gebied ontstaat.

Fotowedstrijd is een succes!

.

Er zijn 138 prachtige foto’s ingestuurd van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Op www.nieuwedordtsebiesbosch.nl staan alle foto’s in de fotogalerij. De vakjury, bestaande uit Cees Schilthuizen (fotograaf), Jacques van der Neut (boswachter bij Staatsbosbeheer) en Leo den Otter (amateurfotograaf en liefhebber van de Nieuwe Dordtse Biesbosch) heeft 33 foto's geselecteerd die tot 5 januari 2015 zijn tentoongesteld in de hal van het Stadskantoor. Bezoekers van de expositie en de vakjury kiezen hieruit een winnaar. Op Facebook van de gemeente Dordrecht kan de favoriete foto worden geliked. In januari worden de prijswinnaars bekendgemaakt.

Derde boomplantdag Herdenkingsbos De Vlinder

Op zaterdag 22 november zijn er weer 30 bomen geplant in het Herdenkingsbos De Vlinder in de Louisa- en Cannemanspolder door de Stichting Herdenkingsbos De Vlinder. In het bos is plaats voor 300 bomen.

.De Stichting is opgericht met het doel om nabestaanden een boom te kunnen laten planten ter nagedachtenis aan hun ontvallen dierbaren. In nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer is grond beschikbaar gesteld voor het planten van de bomen in het natuurgebied De Elzen in de Louisa- en Cannemanspolder. Staatsbosbeheer draagt zorg voor het onderhoud van het bos.

Aanvragen voor het planten van een boom kan via www.vlinderbos-dordrecht.nl.