Nieuwsbrief nummer 21

.juni 2015


Interview met de toekomstige beheerders: Dick Verheijen van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Luc Korpel van Staatsbosbeheer

'Alles is zo goed mogelijk afgestemd'

Staatsbosbeheer en het parkschap Nationaal Park de Hollandse Biesbosch gaan samen de Noorderdiepzone beheren. SBB neemt het natuurnetwerk voor zijn rekening. Het parkschap onderhoudt en beheert de recreatieve deelgebieden. "Er zijn goede afspraken gemaakt", zegt Dick Verheijen, directeur van het parkschap.

"Het is belangrijk dat wij als partijen die het beheer gaan doen ook betrokken zijn bij de inrichting. Dat is ook gebeurd. We hebben meegepraat over de voorzieningen, paden, bruggen en hoogteverschillen. Je kunt wel een mooi bruggetje ontwerp.en, maar als je daar niet met maaimachine overheen kunt, heb je een probleem", licht Dick toe.

Er is op basis van de inrichting een gecombineerd beheerplan gemaakt. "Alles is zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Er is een gemeenschappelijk bestek opgesteld. We doen niet alles zelf, maar werken zoals in de rest van de Biesbosch samen met Drechtwerk en agrariërs."

Verbinden

De directeur van het parkschap ziet de Nieuwe Dordtse Biesbosch als een belangrijke schakel tussen stad en buitengebied én tussen Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. "Cruciaal bij dit project is het verbinden. Je hebt nu de gelegenheid om het te doen, laten we dat dan ook doen. We proberen de stad en het buitengebied te verbinden en het tegelijk aantrekkelijker te maken. De Noorderdiepzone is, zeg maar, een uitloopgebied voor mensen. Daar heb je een aantal basale voorzieningen voor nodig, niet luxe, groot of overdadig, maar een combinatie van natuur en recreatie. Geen terrein met een hek eromheen, maar een open gebied dat je probeert leefbaar te houden."

Dat het dagrecreatieterrein wordt aangelegd in de minimale variant, begrijpt en betreurt hij. "Ik snap de afweging. Wat mij zorgen baart, is dat de potentiële waarde van de Viersprong wordt overschat. Je kunt daar nooit een zwemplas van maken met een opvangcapaciteit zoals die in de Merwelanden. "Ik zou het jammer vinden als er een dagrecreatieterrein ontstaat met alleen een fietspad.

Boerenlandpaadjes

Wat Dick betreft mogen er nog wel wat dingen worden toegevoegd om het gebied aantrekkelijker te maken. Hij richt daarbij de blik op de agrariërs. "Ik denk bijvoorbeeld aan akkerrandroutes. Dat zijn routes over open stroken langs landbouwgronden. Vroeger liepen mensen ook via boerenlandpaadjes vanuit de Biesbosch naar de stad. Het zou leuk zijn om die in ere te herstellen. Het bestemmingsplan staat nevenactiviteiten op de boerderij toe, maar er gebeurt nog weinig. Daar liggen echt kansen."

'Samenwerking met echte meerwaarde'

Luc Korpel, gebiedsmanager Biesbosch en Zuid-Hollandse Delta van Staatsbosbeheer, ziet alleen maar voordelen in de nauwe samenwerking tussen SBB en het parkschap Nationaal Park De Biesbosch bij het beheer van de Noorderdiepzone. "Het is prettig want het zorgt voor afstemming en waar nodig eenheid. “Het zou raar zijn wanneer Staatsbosbeheer maait en het parkschap het gras lang houdt in een gebied dat één geheel moet zijn.”

Ze noemt andere voordelen. "Je hebt elk je eigen expertise, die je kunt inzetten. Staatsb.osbeheer heeft ervaring met het beheren van natuurgebieden, het parkschap met dat van intensieve recreatiegebieden. We hebben samen een beheeropzet gemaakt. We weten wat er moet gebeuren en wat het gaat kosten. Door samenwerking verlaag je ook de overheadkosten dus de efficiency gaat omhoog. Kortom, het is een samenwerking met echte meerwaarde."

Mooie verbinding

Luc Korpel vindt de Nieuwe Dordtse Biesbosch 'een fantastische ontwikkeling' voor zowel de natuur als voor de Dordtenaren. "Het is een mooie verbinding tussen de Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch. Je krijgt een aaneengesloten groene strook. Voor Dordtenaren is het een prachtige mogelijkheid om vanuit de stad naar de rivier te gaan."

Daar zit ook de grote uitdaging. "Hoe kunnen we de Noorderdiepzone zo beheren dat alle dieren en planten die we er willen hebben er terecht kunnen en dat de mens er volop van kan genieten. Ik heb er overigens het volste vertrouwen in dat dit gaat lukken."

Niet isoleren

Betekent het feit dat het gebied deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur – het natuurnetwerk - nog iets voor het beheer? "Je zorgt ervoor dat je dieren en planten niet isoleert, maar dat die zich kunnen verspreiden. Voor dieren die van nattigheid houden zoals bevers, vissen en vogels moet het aantrekkelijk worden om van de zuidwestkant naar de noordoostkant te gaan en andersom."

Het plan is klaar, de uitvoering nabij. Naar verwachting wordt begin 2016 de eerste grond afgegraven. "Dat is ook het moment dat we met het beheer beginnen. We noemen dat inleidend beheer. Je wilt niet dat er dingen gaan groeien waar je later weer last van krijgt, zoals wilgen".

Bij het beheren van de Biesbosch werken Staatsbosbeheer en het parkschap nu al samen met Drechtwerken en agrariërs in het gebied. Dat zal bij de Noorderdiepzone ook mogelijk zijn. "We zijn blij met de samenwerking met anderen."

.1=Noorderdiepzone 2=recreatieterrein 3=Kop van 't Land 4=Louisa- en Cannemanspolder 5=De Elzen 6=Tongplaat 7=ZuidplaatjeUitbreiding wandelnetwerk in de Drechtsteden

Op het Eiland van IJsselmonde ligt hij er al; het Zuid-Hollandse knooppuntennetwerk voor wandelaars. Nu wordt ook het gebied tussen de molens van Kinderdijk, de Biesbosch en het zuidelijkste puntje van het Eiland van Dordrecht ontsloten met deze systematiek.

.Het netwerk ontsluit vele mooie paden en Iconische plekjes in onze regio. Naast de drie hoogtepunten Biesbosch, Kinderdijk en de historische binnenstad van Dordrecht, kun je vooral genieten van het water (vanaf dijken en vanaf de Waterbus) en de polders.

De gemarkeerde paden liggen in Kinderdijk, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Dordrecht. De routes gaan zo veel mogelijk over onverharde paden en langs rustieke plekjes. Behalve wandelen over doorgaande paden kunnen er ook lussen worden gemaakt langs bijzondere punten in de Drechtsteden. Ook de Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt aangeknoopt in het netwerk.

Vrijdag 3 juli 2015 wordt dit nieuwe deel van het Drechtstedelijk netwerk in gebruik genomen. In het najaar is een digitale routeplanner van de Drechtsteden beschikbaar, maar de kaart is nu al te downloaden op : www.wandelnet.nl/drechtsteden en vanaf juli voor €3 te koop bij VVV/Intree Dordrecht en bij de boekhandels.


Vlaanderen vakantieland bezoekt
Nationaal Park De Biesbosch

Saartje Vandendriessche trekt vier weken lang voor het Vlaamse televisieprogramma Vlaanderen vakantieland door Nederland op zoek naar de bijzondere natuur van vier nationale parken.

.In de eerste aflevering van de vierdelige serie genaamd 'Natuurlijk Nederland' bezoekt ze het Nationaal Park De Biesbosch. Het nationaal park is één van de weinige zoetwatergetijdengebieden van Europa. In deze delta van Rijn en Maas heeft het getij nog vrij spel. Samen met boswachter Thomas van der Es voer Saartje langs smalle riviertjes en grillige kreekjes op zoek naar de verrassende en zeer afwisselende fauna en flora.

Beversporen

Ze zag overal sporen van de bever, het meest voorkomende zoogdier. in dit park. De bevers hebben ruim honderd burchten in de Biesbosch gebouwd.

Natuurgidsen Han en Gerda namen Saartje mee in hun zalmschouw voor een tocht langs de mooiste plekjes van het nationaal park. Ze gingen onder andere op bezoek bij boer Jan en boerin Ellie die op een eiland midden in het park wonen. Hun Biesboschhoeve is de ideale plek om te overnachten. Vanaf het terras kun je genieten van de prachtige zonsondergang, grazende Schotse hooglanders en voorbijvarende bootjes.

De uitzending heeft inmiddels plaatsgevonden op 30 mei. Hierbij de link naar de uitzending.

Weer broedende zeearenden in de Biesbosch

Net als vorig jaar broeden er in de Biesbosch weer zeearenden. Het koppel in de Brabantse Biesbosch bracht dit keer drie jongen ter wereld. Ook het paartje op de Tongplaat is aan het broeden, alleen weten we nog niet hoeveel eieren er zijn. Het nest is namelijk niet te zien. Hopelijk laten de jonge vogels uit dit nest zich later weer zien in de buurt van de Tongplaat. Daar worden regelmatig jagende zeearenden gezien. 

Bij grote zware vogels zoals de zeearend duurt het broeden lang. Zij leggen ieder jaar eieren. .Het legsel bestaat meestal uit een of twee eieren (soms drie). Het leggen van de eieren kan plaatsvinden vanaf half februari tot eind maart, of eerder. Het broeden duurt zo'n 38-42 dagen. Het grootbrengen van de jongen tot en met de 'takkelingfase' (uitvliegen) vergt ongeveer 80-90 dagen.

Fijn gebied voor vogels

De oppervlakte van het Nationaal Park De Biesbosch is de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. In de tweede helft van de jaren '90 was er bijvoorbeeld veel vraag naar klei. Landbouwpolders werden afgegraven en de gewonnen klei werd verwerkt in dijkverzwaringstrajecten in het benedenrivierengebied. Later versterkte het beleid Ruimte voor de Rivier deze ontwikkelingen. In de Biesbosch verschenen daardoor steeds meer natte terreinen waar soorten zoals de zeearend van profiteerden. Deze machtige roofvogel, vanwege de enorme afmetingen noemen vogelaars ze ook wel 'vliegende deur', verblijven nu het hele jaar in het zoetwatergetijdengebied. De vogelaars zijn hier heel blij mee.
Foto zeearend nest: Jacques van der Neut 

Spectaculaire transformatie Biesbosch Museum

Na een verbouwing van 9 maanden opent het Biesbosch MuseumEiland op zaterdag 27 juni 2015 voor publiek. Het bestaande museumgebouw heeft een spectaculaire transformatie ondergaan. De vaste presentatie is volledig vernieuwd en vertelt het verhaal van de geschiedenis en bewoners van De Biesbosch. Het pand is uitgebreid met een wisseltentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst en een vleugel voor horeca met grote glazen pui. Bovendien wordt later dit jaar naast het grote terras ook een royale waterspeeltuin toegevoegd die het getijdengebied nabootst.

Directeur Peter van Beek: ‘Architect Marco Vermeulen heeft het museum zo uitgebreid en aangepast dat het naadloos samensmelt met de omgeving waarin het staat. Bezoekers kunnen straks vanaf het betreedbare groene dak het gebied overzien waar ons museum met de nieuwe presentatie verhalen over vertelt: De Biesbosch’..

Twee keer zo groot

Architectenbureau Studio Marco Vermeulen tekende voor het nieuwe ontwerp van het museum dat licht en uitnodigend is. Het bestaande gesloten karakter van het gebouw is doorbroken met de komst van de nieuwe vleugel met enorme raampartij aan de zuidwestkant. Op de daken van zowel het bestaande gebouw als het nieuwe deel groeit gras. Op die manier voegt het pand zich - als ware het een landart object - in het omringende landschap. De oppervlakte van het museum is bijna twee keer zo groot geworden. Bij de uitbreiding stond duurzaamheid centraal. Opvallend zijn een natuurlijke waterzuivering met wilgenfilter - een primeur voor Nederland , rivierkoeling en een biomassakachel.

Tentoonstelling

De vaste presentatie over De Biesbosch is geheel vernieuwd. In zeven paviljoens wordt het verhaal van De Biesbosch verteld: van de ontstaansgeschiedenis van het zoetwatergetijdengebied tijdens de Sint-Elisabethsvloed in 1421 tot de huidige status als uitnodigend recreatiegebied. De bewoners, economie, ambachten en natuur komen aan bod in multimediale ruimtes die alle zintuigen prikkelen. De tentoonstelling geeft een rijk beeld van De Biesbosch en de collectie van het museum. Ondermeer historische foto’s van vissers en griendwerkers en hun werktuig geven een persoonlijk en levendig beeld van het gebied. 

Eiland

Door de ontpoldering van de Noordwaard is het Biesbosch Museum op een eiland komen liggen. Omringd door water en met de historische griend De Pannekoek aan de overzijde clustert het Biesbosch MuseumEiland na opening allerlei activiteiten: van tentoonstellingsbezoek tot horecapleisterplaats voor recreanten, van vertrekpunt voor de fluisterboot tot het spelen in de waterspeeltuin. Na de opening wordt het eiland verder ontwikkeld en vergraven tot ondiepe kreek die zo is gemodelleerd dat variaties in de waterstand ontstaan. Dat leidt tot een diversiteit aan planten en fauna in het park.

.
Impressie van het nieuwe Biesbosch MuseumEiland © Studio Marco Vermeulenwww.nieuwedordtsebiesbosch.nl