Nieuwsbrief nummer 24

.

 

     januari 2016


Uitnodiging aan alle belangstellenden voor de inloopavond over de uitvoering en planning van de werkzaamheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch

Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt in de periode van 2016-2017 uitgevoerd. De eerste werkzaamheden starten begin februari 2016 in de Elzen Noord, gevolgd door de Noorderdiepzone. Vervolgens worden op steeds meer locaties de veranderingen zichtbaar.

Graag nodig ik u uit voor een inloopavond over de uitvoering en planning van de werkzaamheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Deze avond vindt plaats op:

Woensdag 10 februari 2016 tussen 19.00 en 21.00 uur, in het Parkhuis (zaal Trefpunt), Haaswijkweg Oost 69A in Dordrecht.

Op deze inloopavond kunt u tevens kennis nemen van en vragen stellen over de ontwerpen van het gehele projectgebied van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het gebied bestaat uit de Noorderdiepzone, het Dagrecreatieterrein, de Kop van 't Land, de Elzen Noord en de Landbouwweg.

Alle betrokken partijen zijn deze avond aanwezig: Landschapsarchitecten veenenbos en bosch, het Waterschap Hollandse Delta, Staatsbosbeheer, het Parkschap, wethouder Bert van de Burgt, leden van de gemeentelijke werkgroep en de aannemer van de eerste werkzaamheden in de Noorderdiepzone.

Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch legt een ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch, verbetert de waterkwaliteit en vergroot de recreatieve mogelijkheden op het eiland van Dordrecht.

.Werkzaamheden Elzen Noord

Begin februari worden de bomen in het gebied Elzen Noord, onderdeel van de Elzen gelegen tussen de Louisa- en Cannemanspolder en de Viersprong, gekapt door Staatsbosbeheer. Het Elzenbos is aangelegd als productiebos, waar de bomen in rijen staan, vaak dicht op elkaar en groeien om gekapt te worden. Staatsbosbeheer gaat het gebied nu herinrichten.

Het gaat om populieren, eiken, veldesdoorn en wilgen. De Elzen Noord wordt voorzien van nieuwe watergangen met natuurvriendelijke oevers. Het gebied blijft tijdens de werkzaamheden toegankelijk voor bezoekers, maar enkele (fiets)paden waar gewerkt wordt, zullen uit veiligheidsredenen tijdelijk afgesloten worden. De werkzaamheden worden naar verwachting begin maart afgerond.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

De parkeerplaats ten noorden van De Elzen wordt tijdens de werkzaamheden voor een deel gebruikt als werk- en opslagplaats voor de gekapte bomen en wordt hierdoor beperkt toegankelijk. Het parkeerterrein bij Paviljoen De Viersprong blijft wel helemaal beschikbaar voor bezoekers.