Nieuwsbrief nummer 25

.

  

        maart 2016


     

RECTIFICATIE VAN DE STARTDATUM  14 MAART 2016


Start werkzaamheden Noorderdiepzone

De ontgravingswerkzaamheden in de Noorderdiepzone starten op 14 maart 2016. Het gaat om het graven van de Kooikil en de bezinkplas. Deze gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de waterkwaliteit op het eiland van Dordrecht.

.

De uitkomende klei wordt via de bestaande loswal, nabij de Kop van 't Land, over water verscheept naar de Buitendijk. De grond wordt gebruikt bij de versterking van de dijken rond Dordrecht. Het werk wordt uitgevoerd door de aannemer van de dijkversterking, Combinatie Eiland van Dordrecht. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind juli 2016 klaar.

Afsluiting Merwedeweg

Tijdens de werkzaamheden wordt de Nieuwe Merwedeweg geheel afgesloten vanaf het kruispunt met de Zeedijk tot de bezinkplas, ter hoogte van de Oosthaven. Over dit stuk van de openbare weg zal intensief transport plaatsvinden.

.

De Oosthaven blijft bereikbaar vanuit het zuiden, via de Nieuwe Merwedeweg. Vanuit andere richtingen worden de omleidingsroutes ingesteld. De kruising Zeedijk/Nieuwe Merwedeweg wordt niet geheel afgesloten en vanaf de Zeedijk blijft het mogelijk om richting Kop van 't Land te rijden. De overige werkzaamheden in de Noorderdiepzone starten in het 3e kwartaal 2016.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Thomas van Meerten, omgevingsmanager Nieuwe Dordtse Biesbosch, tel. 06 1739 3797 of per mail ndb@dordrecht.nl.