Nieuwsbrief nummer 26

.


     mei 2016Elzen Noord

In verband met het broedseizoen is in februari een deel van het productiebos in de Elzen Noord gekapt, dit vooruitlopend op de nieuwe inrichting.

De boomstammen zijn vervolgens tijdelijk opgeslagen op het parkeerterrein van Staatsbosbeheer. Dit heeft met name in de weekenden tot de nodige parkeerproblematiek geleid. Naar aanleiding van klachten is in de weekenden een deel van het parkeerterrein alsnog opengesteld voor auto's.

Medio mei 2016 wordt gestart worden met de verdere herinrichtingswerkzaamheden. Wandel- en fietspaden worden opgehoogd en natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Eind 2017 worden vervolgens een aantal duikers op hoogte gebracht en een stuw aangelegd. Daarna wordt de waterstand in de Elzen Noord verhoogd.
Deze vernatting draagt bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en de realisatie van een natte natuurverbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch.

 .

Informatiebijeenkomst over planning en uitvoering druk bezocht

Op 10 februari 2016 waren bewoners en belangstellenden uitgenodigd om kennis te nemen van de planning en uitvoering van de werkzaamheden in de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Het gaat om het gebied dat bestaat uit de Noorderdiepzone, het dagrecreatieterrein, Kop van 't Land, Elzen Noord en de Landbouwweg.

De avond is door veel  bewoners en belangstellenden bezocht. Alle betrokken partijen waren aanwezig om direct de vragen van de bewoners te beantwoorden. .

Alle vragen met de antwoorden vindt u hier.

Nieuwe omgevingsmanager Nieuwe Dordtse Biesbosch

Thomas van Meerten is sinds januari 2016 Omgevingsmanager voor de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De afgelopen 4 jaar werkte hij bij het waterschap Hollandse Delta, waar hij diverse projecten heeft gedaan zoals de Dijkversterking Eiland van Dordrecht. Sommige van jullie kennen hem daar ook van, dus de overstap naar de gemeente Dordrecht was voor hem een leuke overstap. Na 3 jaar actief te zijn op het eiland van Dordrecht voelt dit projectgebied voor hem als " eigen".

Thomas is 49 jaar, getrouwd en heeft 2 dochters. Hij woont in Den Haag en is in zijn vrije tijd te vinden op en rond het hockeyveld.