Nieuwsbrief nummer 27

.

november 2016


Aanleg natuurgebied rond Kop van 't Land bijna klaar

Half oktober is de gemeente gestart met de herinrichting van het gebied rond de Kop van 't Land. Dit gebied wordt een nat natuurgebied en is een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. De bestaande watergangen worden verbreed. Daarnaast worden nieuwe watergangen aangelegd. Alle watergangen worden voorzien van natuurvriendelijke oevers, zodat in het gebied 2 ha. extra waterberging wordt gerealiseerd. De werkzaamheden duren tot eind december. Het werk aan de versterking van de dijken is dan ook afgerond.

kop van 't land

De Kop van 't Land fungeert straks als rust- en verblijfplaats voor Biesbosch natuursoorten, zoals de bever, noordse woelmuis, modderkruiper en andere diersoorten die zich tussen de Dordtse- en Sliedrechtse Biesbosch willen verplaatsen. Onder de Provincialeweg komen speciale buizen zodat de dieren de weg niet over hoeven te steken.

Terugblik op druk bezochte informatieavond

Tijdens de informatieavond voor de uitgenodigde bewoners van het gebied hebben informatieavondde aannemers Kuipers Infra uit Strijen en Gebr. De Koning uit Papendrecht zich voorgesteld en hun visie op de werkzaamheden gepresenteerd. De aannemers gaan samen de herinrichting uitvoeren onder de naam Combinatie Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Na de presentatie zijn plenair vragen gesteld over algemene kwesties zoals omleidingen, bouwkundige opnames, aanrijroutes, bereikbaarheid en tijdelijk beheer. Hiervan wordt een vraag- en antwoordlijst opgesteld, die u binnenkort op onze website kunt vinden.
Vervolgens hadden de bezoekers ruim de gelegenheid om persoonlijk te spreken met de teamleden en gerichte vragen te stellen.

logo

Aannemer Kuipers Infra

Aannemer Gebr. De Koning

Planning

Maandag 21 november is de aannemer gestart met de aanleg van een toegang vanaf de Oude Veerweg en een ketenpark op de hoek Oude Veerweg en Zeedijk.

.


Daarna wordt een tijdelijke bouwweg aangelegd, die gebruikt gaat worden als transportroute binnen het plangebied. De overige wegen worden op deze manier zo beperkt mogelijk gebruikt, alleen voor aanvoer van materiaal voor bruggen en stuwen en dergelijke.

Aansluitend wordt gestart met de vergunningsvrije werkzaamheden. Dit betreft het aanbrengen van de voorbelasting en grondwerkzaamheden ten noorden van de Zuidbuitenpoldersekade. Vanaf maandag 28 november start de aannemer met de voorbelasting van het fietspad Zuidbuitenpoldersekade en de Van Elzelingenweg. Dit zal plaatsvinden via de aangebrachte transportroute binnen het plangebied. Met de vergunning plichtige onderdelen, met name de werkzaamheden ten zuiden van de Zuidbuitenpoldersekade, wordt gestart na besluitvorming in de bezwarenprocedure.

Op de website www.nieuwedordtsebiesbosch.nl wordt tijdens de uitvoering steeds een recente planning gepubliceerd, inclusief de informatie over de geldende omleidingen. Piekmoment van het werk ligt van april t/m oktober 2017.
De werkdagen van de aannemer zijn maandag t/m vrijdag, van 7.00 tot 18.00 uur. Op zon- en feestdagen wordt er niet gewerkt.
Bij onvoorziene omstandigheden zal in het weekend gewerkt worden. De aannemer verstrekt hierover tijdig informatie aan de omwonenden.

Heeft u vragen?

Iedere dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur heeft de aannemer spreekuur in de bouwkeet. U bent van harte welkom en de koffie staat klaar!
Overige vragen kunt u stellen aan de omgevingsmanager Thomas van Meerten, telefoon 06-17393797 of via de e-mail ndb@dordrecht.nl.

Plan plukpark wordt werkelijkheid

"Het idee voor een pluktuin had ik jaren geleden al," vertelt Frank Kesteloo, eigenaar van een prachtige kwekerij aan de rand van de Nieuwe Dordtse Biesbosch. "Mijn eigenlijke vak is hovenier," verklaart Frank. "Het land hier direct naast, daar ben ik nu bezig met de aanleg van een pluktuin; feitelijk een plukpark, want het is meer dan een tuin."

"Hier kunnen mensen over een jaar appels plukken, peren, bessen, bonen, augurken, pruimen, kruiden, sla: alles wat eetbaar is. Frank KestelooEn ze kunnen er een mooie bos bloemen plukken. Mensen betalen daar dan een klein bedrag voor, een paar euro, zodat er geld is om de tuin te kunnen onderhouden. Heel simpel gezegd, is dat het plan. Daarbij gaat het ook nog eens een prachtige plek worden. Nu zijn de hagen nog niet zo hoog en de bomen nog jong, maar over enkele jaren wordt dit allemaal een prachtig geheel met het landschap."

Opening

Of het plukpark volgend jaar al open kan gaan, is overigens nog onzeker. "Er moeten nog voorzieningen komen, zoals toiletten en een keukentje, zodat mensen ook een kopje thee of koffie kunnen drinken. Ook moet er nog een bruggetje worden aangelegd om toegang te krijgen tot de tuin vanaf de weg. En er is nog een kleine watermolen gepland, om de sloot te voorzien van water. Als die zaken geregeld zijn, zijn we waarschijnlijk precies een jaar verder. De volgende stap is dan de opening van het park."

Beleving

Frank: "Het plukpark moet een plek worden waar voor iedereen, oud en jong, iets te beleven valt. Ik zie nu al voor me hoe mensen bijvoorbeeld appeltaarten maken met de appels die ze hier hebben geplukt of hoe de kinderen met school een natuurles kunnen beleven. Er zijn zoveel mogelijkheden. Het is leuk daar nu al over na te denken, maar we moeten dus nog even geduld hebben. Ik ben al lang blij dat we eindelijk zover zijn dat het werk in uitvoering is; ik ben er van overtuigd dat dit een prachtige aanvulling zal zijn op de Nieuwe Dordtse Biesbosch."
 

Uitvoering landbouwweg in volgende fase

 aanleg landbouwweg

Planning op hoofdlijnen

  • Start van de werkzaamheden: september 2016
  • Aanbrengen dam Bovenkil en voorzieningen bij leidingen: september
  • Ontgraving deel van de weg en watergangen: september-oktober
  • Opbouw fundering weg: oktober-november
  • Aanbrengen drainage: oktober-november
  • Voorbelasting van 100 dagen: oktober 2016-maart 2017
  • Asfalteren, aanbrengen grasbetontegels: februari-maart
  • Verwijderen tijdelijke voorzieningen bij leidingen: februari-maart
  • Afwerken en inzaaien bermen, planten bomen: februari-maart
  • Oplevering: maart 2017

De planning is onder voorbehoud van werkbare weersomstandigheden.

landbouwweg

Mooiste natuurgebied van Nederland

NL Delta Biesbosch-Haringvliet heeft de publieksverkiezing voor het mooiste natuurgebied van Nederland gewonnen. De vakjury heeft NLDelta Biesbosch-Haringvliet de wildcard gegeven. De andere drie winnende gebieden zijn Nationale Park Hollandse Duinen, de Veluwe en het Waddengebied. De winnende natuurgebieden krijgen elk een geldbedrag van 300.000 euro en ondersteuning om het (inter-)nationaal verder op de kaart te zetten en toe te groeien naar een Nationaal Park van Wereldklasse.

Dick Verheijen, directeur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: “We zijn ontzettend blij! Enorm veel mensen en organisaties hebben bijgedragen aan dit succes. Van de openwaterzwemmers tot de boswachters, inwoners van de steden en dorpen tot de partners in de regio en bestuurders. Daar zijn we iedereen dankbaar voor! Niet eerder hebben we met zoveel mensen en organisaties de trots die we hebben voor dit unieke natuurgebied kunnen delen. Het heeft de hele regio veel energie gebracht en we gaan nu in volle vaart verder om de ambities uit ons bidbook te realiseren.” 

we hebben gewonnen

NLDelta Biesbosch-Haringvliet - Eén met het water

Er is maar één plek in ons land waar je de dynamiek van de rivier en de zee zo intens ervaart. In dit unieke natuurgebied leven mensen en dieren samen met het water. Aan de monding van de Rijn en de Maas, in één van de grootste delta’s van Europa. Hier bouwt de mens al eeuwen aan zijn relatie met het water. Met opgestroopte mouwen hebben we dijken en kastelen gebouwd, molens laten draaien en bagger uitgegraven, maar geven we nu het water en de natuur weer meer de ruimte. In onze delta beleef je 'het verhaal van Nederland' met al zijn facetten op een manier die voor Europa ongekend is. Van de sluizen in het Haringvliet tot de Zuiderwaterlinie en Slot Loevestein. Van Tiengemeten en de Biesbosch tot aan de molens van Kinderdijk. De natuur is er weids en ruig. Oer-Hollandse deltanatuur, voortdurend in beweging. Waar de bever, zeearend en steur hun plek vinden. Iedereen die hier komt voelt het meteen. En of je nu met de stroom meegaat of er juist tegenin. Hier ben je altijd één met het water.