Spring naar inhoud
  • Open dag NDB


    Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch?


Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief!

Home Projecten in uitvoering

Noorderdiepzone

De Noorderdiepzone ligt ten zuiden van de Zeedijk en wordt begrensd door de kreek "Noorderdiep", de oude Veerweg en de Merwedeweg en beslaat een oppervlakte van 275 hectare.

Noorderdiepzone


Met de transformatie van de Noorderdiepzone worden drie doelen bereikt:

1. Ecologische verbinding

De Noorderdiepzone vormt een ecologische verbinding tussen de Dordtse (Elzen/Viersprong) en de Sliedrechtse Biesbosch (Merwelanden). In de zone wordt het waterpeil verhoogd, zodat zogenaamde biesboschgerelateerde (natte) natuur kan ontstaan. Dit gebeurt in het najaar van 2018.


2. Recreatie

Er is een recreatief netwerk (padenstructuur) aangelegd om natuur te beleven. Dit sluit aan op het bestaande netwerk. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan om de natuur, de polders en het rivierenlandschap te beleven.


3. Verbeteren waterkwaliteit

Met de realisatie van de Nieuwe Dordtse Biesbosch wordt de waterkwaliteit op het eiland van Dordrecht verbeterd. Er is een nieuwe waterinlaat langs de Nieuwe Merwede aangelegd. Dit heet een hevel. Het water vanuit de rivier komt eerst in een bezinkplas en wordt daarna verder gevoerd. De waterstromen naar de stad, het geplande natuurgebied en het blijvende landbouwgebied zijn van elkaar gescheiden. Ook zijn er natuurvriendelijke oevers aangelegd.

Bekijk hier het filmpje over de ontwikkeling van de Noorderdiepzone

Partners Nieuwe Dordtse Biesbosch


Colofon

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch? neem dan contact op met Henk Bronkhorst, telefoon (078) 770 53 60.

E: ndb@dordrecht.nl

 

Nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan via deze link.

 

Postadres

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek
Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht