Spring naar inhoud
  • Open dag NDB


    Nieuwe Dordtse Biesbosch

Nieuwsbrief

Ook op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in de Nieuwe Dordtse Biesbosch?


Meldt u zich dan aan voor onze nieuwsbrief!

Home Projecten in uitvoering

Tongplaat

Tongplaat, de voormalige landbouwpolder, gelegen ten zuiden van Dordrecht, is in 2012 opgeleverd als natuurgebied en is weer onderdeel geworden van het rivierensysteem. De Nieuwe Merwede heeft een nieuwe zijtak gekregen. Het rivierwater stroomt vanuit de Nieuwe Merwede door de Tongplaat naar de Dordtse Biesbosch.

Er zijn kreken gegraven, er is een trap aangelegd en er zijn fiets- en wandelpaden. Op het uitkijkpunt staat een vogelkijkvoorziening. Het gras staat te wuiven op de dijk. Niets staat de natuurontwikkeling nog in de weg.


Tongplaat


Een groot gedeelte van het gebied staat onder invloed van getij. Met hoogwater komt bijna het hele gebied onder water te staan. Het resultaat is een afwisselend en ruig rietland met biezen, spindotters en vloedbossen en veel vogels. Komende jaren kan zich hier schitterende getijdennatuur ontwikkelen. Naast de grote aantallen lepelaars en zilverreigers heeft ook de zeearend zich in het gebied genesteld.

De Tongplaat is onderdeel van de buitendijkse ecologische verbinding tussen de Sliedrechtse en de Dordtse Biesbosch. Het gebied heeft een totale oppervlakte van 101 hectare.

Om de rust voor de natuur te behouden zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat jetski's en motorvaartuigen de instroomopening van de stroomgeul aan de Nieuwe Merwede in kunnen varen. Er is een zogenaamde ballenlijn aangelegd.

De bestaande bunkers op de Tongplaat zijn behouden, omdat ze naast hun cultuurhistorische waarde ook dienst doen als slaapplaats voor vleermuizen.

Partners Nieuwe Dordtse Biesbosch


Colofon

Contact

Heeft u vragen over de uitvoering van het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch? neem dan contact op met Henk Bronkhorst, telefoon (078) 770 53 60.

E: ndb@dordrecht.nl

 

Nieuwsbrief

Wilt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kan via deze link.

 

Postadres

Postbus 8

3300 AA Dordrecht

 

Bezoek
Spuiboulevard 300

3311 GR Dordrecht